Atsauces objekti

Latvijas Nacionālā Bibliotēka

Bibliotēkas ēku projektējis pasaulē atzītais latviešu izcelsmes arhitekts Gunārs Birkerts (ASV) un tā ir viena no nozīmīgākajām kultūras būvēm 21. gad…

VID ēka

"Laimas" šokolādes muzejs

Facade with Web's insulating facade system In a very unique location right in the heart of Aalborg. The 31 condominiums are in sizes ranging from 99 t…
Back top